FARAMA
image

AYDINLATMA METNİ

AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ‘’AYDINLATMA METNİ’’

FARAMA DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.olarak Kişisel Verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle Şirket olarak, Şirkete ilişkin tüm şahıslara ait her türlü Kişisel Verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)’ na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla, Kişisel Verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.


1.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşletme Amaçları

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, internet sitesi, ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel Verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir.


Toplanan Kişisel Verileriniz, Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’ nın 5.ve 6. Maddelerinde belirtilen Kişisel Verileri İşleme Şartları ve Amaçları uyarınca;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

• Doğru ve gerektiğinde güncel,

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.


2.İşlenen kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan Kişisel Verileriniz; Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla İş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’ nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel Verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin Sözleşme ve Yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan  Kişisel Verileriniz KVKK’ nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


4.Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel Veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün(Otuz gün) içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda Kişisel Veri Sahipleri;

1.KİŞİSEL VERİ İŞLENİP İŞLENMEDİĞİNİ ÖĞRENME,

2.KİŞİSEL VERİ İŞLENMİŞSE BUNA İLİŞKİN BİLGİ TALEP ETME,

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE BUNLARIN AMACINA UYGUN KULLANILIP, KULLANILMADIĞINI ÖĞRENME,

4.YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİ BİLME,

5.KİŞİSEL VERİLERİN EKSİK VEYA YANLIŞ İŞLENMİŞ OLMASI HALİNDE BUNLARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEME,

6.KVKK 7. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN ŞARTLAR ÇERÇEVESİNDE KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ VEYA YOK EDİLMESİNİ İSTEME,

7.(E) VE (F) BENTLERİ UYARINCA YAPILAN İŞLEMLERİN, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE BİLDİRİLMESİNİ İSTEME, 8.İŞLENEN VERİLERİN MÜNHASIRAN OTOMATİK SİSTEMLER VASITASIYLA ANALİZ EDİLMESİ SURETİYLE KİŞİNİN KENDİSİ ALEYHİNE BİR SONUCUN ORTAYA ÇIKMASINA İTİRAZ ETME,

9.KİŞİSEL VERİLERİN KANUNA AYKIRI OLARAK İŞLENMESİ SEBEBİYLE ZARARA UĞRAMASI HALİNDE ZARARIN GİDERİLMESİNİ TALEP ETME HAKLARINA SAHİPTİR.

KVKK’nın 13. Maddesinin 1.Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’ nın 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, açık ve anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla iskender@farama.com.tr veya Gevher Nesibe Mah. Gür Sok. No:8/47 Kocasinan/KAYSERİ adresine ulaştırmanız gerekmektedir.


FARAMA DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

image
30+
İHRACAT ÜLKESİ
150K+
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
200+
AKTİF MÜŞTERİ
50+
ÇALIŞAN

Sıkça Sorulan Sorular

NASIL SİPARİŞ VEREBİLİRİM?

Farama ile sipariş oluşturmak çok kolay. Ticaret danışmanlarımızla anında iletişim kurabilir ve posta veya whatsapp aracılığıyla iletişiminizi sürdürebilirsiniz.Nasıl Sipariş Veririm?

Farama ile sipariş oluşturmak çok kolay. Ticaret danışmanlarımızla anında iletişim kurabilir ve posta veya whatsapp aracılığıyla iletişiminizi sürdürebilirsiniz.

TESLİMATLAR NASIL YAPILIYOR?

Gönderilerinizi kara taşımacılığı, deniz taşımacılığı ve hava taşımacılığı ile sağlıyoruz.

SİPARİŞLERİM KAÇ GÜN İÇERİSİNDE GELİR?

Siparişleriniz 7 ile 40 gün arasında size ulaşacaktır. Bazı durumlarda ürünlerin üretim süreleri teslim sürelerini etkileyebilir.

SİZİNLE NASIL İLETİŞİM KURABİLİRİZ?

Bize e-posta, telefon veya whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. 7/24 sizin için çalışmaya devam ediyoruz


Hedefinize Güvenilir Bir Şekilde

image

KALİTELİ ÜRETİM

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini etkin bir şekilde hızlı, hatasız ve zamanında karşılayacak ürünler üretiyoruz.

image

GÜVENİLİR HİZMET

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini etkin bir şekilde hızlı, hatasız ve zamanında karşılamaya özen gösteriyoruz.

image

GARANTİ

Üst düzeyde ve yüksek kalitede verdiğimiz hizmet ile müşterilerimize memnuniyet garantisi veriyoruz.

image

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşterilerimizi odağımıza alarak, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ticari faaliyetlerimizi yerine getiriyoruz.